Kategorier
Bostäder

ELVERKET-old

ELVERKET

Nio hus på Nya Gatan i centrala Nacka

Beställare:SSM Living
Uppdrag:Nybyggnation fler­­bostadshus
Plats:Centrala Nacka, Nacka kommun

Cirka 450 lägen­heter samt kom­mersiella lokaler inspirerad av ”Fundamenta”, kom­munens koncept­skrift för stads­utvecklings­strategier. Alla hus har fått ett eget uttryck genom bland annat volym, material och fönster­sättning. Projektet kommer att up­pfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.