Kategorier
Bostäder

HUS KD-old

HUS KD

Stora rumsligheter på liten yta

Beställare:Privat
Uppdrag:Nybyggnation fritidshus
Plats:Öland

Huset är ut­sträc­kt på läng­den med en entré på mit­ten. Det blir en natur­lig upp­del­ning av en pri­vat del och en pub­lik. Betong­ens gråa färg och hus­ets form rim­mar väl med om­givning­ens grånade ladugårdar.