Kategorier
Bostäder

Hus KD

HUS KD, ÖLAND

Beställare:

Privat

Beskrivning:

Fritidshus byggt av prefab betong­element.
Betongens gråa färg, husets form och detal­jering är inspi­rerad av omgiv­ningens grå­nade ladu­gårdar. Valen av bygg­material sik­tade på att åstad­komma ett underhål­ls­fritt hus för boende året runt. Projektet blev 2017 utsedd av World Architecture Festival till ett av värl­dens bästa hus i kate­gorin ”Villa”.