Kategorier
Bostäder

HUS P

HUS P

Ett falurött, timrat bostadshus av timmer från egna ägor

Beställare:Privat
Uppdrag:Nybyggnation enfamiljshus
Plats:Helsingfors, Karjalohja

Huset består av en tim­rad huvud­volym med str­ama lax­knutna hörn. Den röda trä­vol­ymen vilar på en grö­vre sten­sockel. Husets ut­stick­ande delar bryter av med stå­ende lock­läkts­panel. Inter­iört dominerar natur­liga, ljusa men rob­usta material.