Kategorier
Bostäder

Liseberg

Liseberg

Beställare:Familjebostäder
Uppdrag:Skiss för studentbostäder i tidigt skede, vidare egen utredning
Plats:Liseberg, Stockholm

Vi uppmärk­sam­made om­rådets stora poten­tial för både Stads­byggnads­kontoret och Familjebostäder vilket har gett upp­hov till program­underlag och mark­anvis­ningar för
100-tals nya bostäder.