Kategorier
Bostäder

Villa Pilhamn

Villa Pilhamn

 De sociala ytorna samlas kring två gårdar 

Beställare:K2A
Uppdrag:Särskilt boende för äldre
Plats:Brunn, Ingarö, Värmdö kommun

Dess form och material ansluter till skär­gård­ens kultur­miljöer med ett eget ut­tryck präg­lad av nutids arkitek­tur. Lägen­heterna vänder sig mot om­givnin­gens land­skap och kultur­byg­gnader, gemen­sam­ma ytor för de boende mot lugn och intima gårdar med doft- och krydd­planterin­gar, hönsgård, motions­slinga, vård- och frukt­träd och vatten­spegel.