Kategorier
Kontor

Santanter

SANTANDER BANK, SOLNA

Beställare:

Santander Bank

Beskrivning:

Inredning av nytt huvud­kontor åt Santander Sverige, ca 2.100 m2.
Arbetet omfattade presen­tationer och work­shops med per­sonal och led­ning. Gestalt­nings­idén var att skapa tyd­lig­het mel­lan olika verk­sam­heter, var och en identi­fier­bara genom material­val och kulörer.