Kategorier
Kontor

SÖDRA STATION

Kv STADENS DIKE, STOCKHOLM

Beställare:

Fastighets AB Stettin

Beskrivning:

Om- och tillbyggnad samt upprust­ning av kontors­huset Södra Station, tot ca 9.500 m2.
Arbetet har omfattat allt från yttre till inre om­gestal­tning – bl.a till­byg­gnad med ny kontors­yta, nytt entré­torg, om­byggd köp­galleria, skissning och projek­tering för samt­liga hyres­gäst­anpas­sningar. Projek­tet belönades med ROT-priset 2018 för bästa ombyggnad.