Kategorier
Kontor

TULLHUSET

TULLHUSET

Ny byggnad med keramiska fasader utmed ån

Beställare:Gävle Tullhus
Uppdrag:Nybyggnad vård, service, kontor och handel
Plats:Gävle, Alderholmen

På norra sidan av Gavleån i ett gam­malt hamn- och magasins­område ligger Tullhuset i Gävle. Byggnaden består av en låg­del med in­dragen kungs­våning samt en hög­del. De två voly­merna vävs samman av glas och kera­miska fasad­plattor i varma toner i sam­klang med de äldre bygg­naderna runt omkring.