Kategorier
Offentliga miljöer

PUSTERGRÄND

PUSTER­GRÄND

Veckade väggar i passage

Beställare:Stockholm Stad
Uppdrag:Upprustning och omgestaltning av befintlig gångtunnel
Plats:Stockholm, Slussen

Ett trygghets­projekt. Mjukt belysta, vinklade fasad­plåtar i rost­fritt och mäs­sing har ord­nats så att man alltid ska kunna se mötande per­soner på långt håll i en miljö med många vinklar och vrår.