Kategorier
Offentliga miljöer

Västberga Allébroar-old

Västberga Allébroar

Dynamisk anläggning länkar samman olika miljöer

Beställare:Trafikkontoret Stockholm
Uppdrag:Gestaltning av två nya broar för bil-,gång-, och cykeltrafik
Plats:Stockholm, Västberga

De två bågbroarna länkar sam­man två söder­för­orter. De dynamiska konstruk­tionerna ger ett både robust och lätt uttryck. Broarnas kulör­tema är hämtade från terminal­områdets miljöer. Belysningen ger extra nerv åt anläggningen.