Kategorier
Stadsplanering

RÅSUNDA CENTRALSKOLA

RÅSUNDA CENTRAL­SKOLA

Gamla Råsundastadions läktardel blev ett hem för skola, förskola och LSS

Beställare:Fabege
Uppdrag:Ombyggnad av läktare till samhällsnytta
Plats:Solna

Den fyra våningar höga, långa och böjda bygg­naden byggs om och ingår i en helt ny stadsdel. Bygg­nadens nya östra fasad med sin dyna­miska varia­tion av glas­partier och tegel­nyanser utgör del i ett nytt offent­ligt rum kallat torg­stråket.