Kategorier
Upprustning, restaureringar

Fårösunds Fästning

Fårösunds Fästning

Det gamla kanonrummet fick bli simbassäng i nytt hotell

Beställare:
Uppdrag:
Plats:

På den vindpinade slät­ten byggs i slutet på 1800 talet en fäst­ning som idag in­rym­mer ett hotell. En till­byg­gnad som fun­gerar som kor­ridor och foajé löper utmed fäst­nin­gens gårds­fasad. Hotell­rum­men har fått en generös tak­höjd med över­ljus och tid­lösa material som kalk­sten, stål och trä.