Kategorier
Upprustning, restaureringar

Stora Gustavsborg

Stora Gustavs­borg

Sommarbostad från 1860 blir naturpedagogiskt center

Beställare:Statens Fastighetsverk
Uppdrag:Restaurering av bostadshus till Naturens Hus
Plats:Bergianska Trädgården, Stockholm

Vackert beläget i södra delen av Bergianska Trädgården ligger Rutger Wachtmeister sommarbostad. Huset förföll och hotades av rivning men fick istället ny användning för undervisning. Studier av gamla målningar och foton, samt äldre hantverkstekniker gav huset dess nya själ.