Kategorier
Upprustning, restaureringar

Norstedtshuset

NORSTEDTSHUSET, STOCKHOLM

Beställare:

AFA Fastigheter och Norstedts/Storytell

Beskrivning:

Ombyggnad och inredning av anrika Norstedshuset på Riddarholmen, totalt ca 3.700 m2.
Ett tids­krävande men väldigt inspri­rerande sam­arbete med enga­gerade bestäl­lare. Projektet utfört i sam­arbete med HOW Arkitekter.

Kategorier
Upprustning, restaureringar

Fårösunds Fästning

Fårösunds Fästning

Det gamla kanonrummet fick bli simbassäng i nytt hotell

Beställare:
Uppdrag:
Plats:

På den vindpinade slät­ten byggs i slutet på 1800 talet en fäst­ning som idag in­rym­mer ett hotell. En till­byg­gnad som fun­gerar som kor­ridor och foajé löper utmed fäst­nin­gens gårds­fasad. Hotell­rum­men har fått en generös tak­höjd med över­ljus och tid­lösa material som kalk­sten, stål och trä.

 


 
Kategorier
Upprustning, restaureringar

Stora Gustavsborg

Stora Gustavs­borg

Sommarbostad från 1860 blir naturpedagogiskt center

Beställare:Statens Fastighetsverk
Uppdrag:Restaurering av bostadshus till Naturens Hus
Plats:Bergianska Trädgården, Stockholm

Vackert beläget i södra delen av Bergianska Trädgården ligger Rutger Wachtmeister sommarbostad. Huset förföll och hotades av rivning men fick istället ny användning för undervisning. Studier av gamla målningar och foton, samt äldre hantverkstekniker gav huset dess nya själ.