gwsk2

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GWSK ARKITEKTER AB HAR EN LÅNG OCH GE­DI­GEN ERFAR­EN­HET AV HELA SPEK­TRAT AV DEN BYG­GDA MIL­JÖN. VÅRA ARKITEKT­UPPDRAG OM­FAT­TAR ALLT FRÅN DETAL­JERADE IN­RED­NINGAR TILL STRATE­GISKA ANALY­SER OCH OFFEN­TLIGA STADS­MILJÖER.

OAVSETT SKALA SÅ TAR VI OSS AN PRO­JEK­TEN MED NYFI­KENHET, KREA­TIV­ITET OCH STÖR­STA MÖJ­LIGA OM­SORG. GEMEN­SAMT FÖR VARJE TILL­FÄLLE ÄR AMBI­TIONEN ATT OPTI­MERA FORM, FUNK­TION OCH EKO­NOMI TILL BÄSTA ARKITEKT­ONISKA KVALITET.

HÄR NEDAN SER NI ETT LITET URVAL PÅ DE PRO­JEKT VI UT­FÖRT GE­NOM ÅREN, BÅDE STORA OCH SMÅ. OM DET VI STÅR FÖR LÅTER INTRES­SANT OCH NI VILL VETA MER HIT­TAR NI OSS HÄR.

AKTUELLT

OM OSS

GWSK Arkitekter grundades efter en tävlings­­­vinst 1987 om ett nytt hög­hus på medborgar­­platsen. Kontorets tre del­ägare med sina spe­cifika er­­far­enheter och bestäl­­lare ger oss en gedigen spänn­­vidd på våra projekt med alltifrån små el-centraler, bil- gång och cykel­broar, gång- och cykel­tunnlar, privata villor, komplexa fler­bostads­hus, delikata restaurerings­­projekt, moderna kontors­­anpassningar till lyhörda inrednings­­projekt.

Gemensamt för varje projekt är ambi­tionen att opt­imera form, funk­tion och eko­nomi till bästa möj­liga arkitekt­oniska kvalitet.

På kontoret finns kompe­tenser inom BAS-P, Miljö­­byggnad enligt Swedish Green Building Council och egen kontroll­­ansvarig. Nyligen vann vi ROT-priset för vårt arbete med Södra Station samt nomi­­nerades till World Architecture Festival med vår villa Hus KD.

MEDARBETARE