gwsk22

 
 
 
 
 
 
 
 

GWSK ARKITEKTER AB HAR EN LÅNG OCH GE­DI­GEN ERFAR­­EN­HET AV HELA SPEK­­TRAT AV DEN BYG­­GDA MIL­­JÖN. VÅRA ARKITEKT­­UPPDRAG OM­FAT­­TAR ALLT FRÅN DETAL­­JERADE IN­RED­­NINGAR TILL STRATE­­GISKA ANALY­­SER OCH OFFEN­T­LIGA STADS­MILJÖER.

OAVSETT SKALA SÅ TAR VI OSS AN PRO­JEK­­TEN MED NYFI­K­ENHET, KREA­TI­V­ITET OCH STÖR­­STA MÖJ­­LIGA OM­SORG. GEMEN­­SAMT FÖR VARJE TILL­­FÄLLE ÄR AMBI­­TIONEN ATT OPTI­­MERA FORM, FUNK­­TION OCH EKO­­NOMI TILL BÄSTA ARKITEK­T­ONISKA KVALITET.

HÄR NEDAN SER NI ETT LITET URVAL PÅ DE PRO­­JEKT VI UT­­FÖRT GE­NOM ÅREN, BÅDE STORA OCH SMÅ. OM DET VI STÅR FÖR LÅTER INT­RES­SANT OCH NI VILL VETA MER HIT­TAR NI OSS HÄR.

AKTUELLT

ADRESS:

ERSTAGATAN 24
116 36 STOCKHOLM
SVERIGE

INSTAGRAM:

@GWSKARKITEKTER