gwsk3

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GWSK ARKITEKTER AB HAR EN LÅNG OCH GE­DI­GEN ERFAR­EN­HET AV HELA SPEK­TRAT AV DEN BYG­GDA MIL­JÖN. VÅRA ARKITEKT­UPPDRAG OM­FAT­TAR ALLT FRÅN DETAL­JERADE IN­RED­NINGAR TILL STRATE­GISKA ANALY­SER OCH OFFEN­TLIGA STADS­MILJÖER.

OAVSETT SKALA SÅ TAR VI OSS AN PRO­JEK­TEN MED NYFI­KENHET, KREA­TIV­ITET OCH STÖR­STA MÖJ­LIGA OM­SORG. GEMEN­SAMT FÖR VARJE TILL­FÄLLE ÄR AMBI­TIONEN ATT OPTI­MERA FORM, FUNK­TION OCH EKO­NOMI TILL BÄSTA ARKITEKT­ONISKA KVALITET.

HÄR NEDAN SER NI ETT LITET URVAL PÅ DE PRO­JEKT VI UT­FÖRT GE­NOM ÅREN, BÅDE STORA OCH SMÅ. OM DET VI STÅR FÖR LÅTER INTRES­SANT OCH NI VILL VETA MER HIT­TAR NI OSS HÄR.

AKTUELLT

MEDARBETARE