Kategorier
Bostäder

Hus E

HUS E, LIDINGÖ

Beställare:

Privat

Beskrivning:

Nybyggnad enfamiljshus, 240 m2.
Det ljust putsade funkis­inspi­rerade huset tar plat­sen i besit­tning sam­tidigt som det låter sig på­verkas av den. Ute och inne vävs ihop, in­sidan berät­tar om den kupe­rade ter­rängen för sina besö­kare. Ter­rass på övre plan öpp­nar upp sig mot ut­sikten över Stora Värtan.