Kategorier
Bostäder

Hus Q

HUS Q, NACKA

Beställare:

Privat

Beskrivning:

Enfamiljshus byggt av pre­fab betong­element och corteen. Gestal­tningen inspi­rerad av tom­tens branta lutning.
Husvolymen spän­ner från entré­sidans ett vånings­plan till träd­gårds­sidans tre. Den invän­diga trap­pan som place­rats i en tre vånin­gar hög slits föl­jer den utvän­diga mark­lutnin­gen. Projektet blev nomi­nerat till Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse 2011.