Kategorier
Kontor

Kv Lyckan

Kv LYCKAN, STOCKHOLM

Beställare:

Vasakronan

Beskrivning:

Om- och tillbyggnad samt upp­rust­ning av kontors­fastig­het, tot ca 37.000 m2.
Arbetet har omfat­tat allt från yt­­tre till inre om­gestal­t­ning – bl.a till­­byg­gnad med ny kontors­­yta, ny in­­glasad entré/lobby, om­byg­­gnad för restau­ra­nger och kiosk samt inskis­s­ning och projek­t­ering för hyresgäst­anpassningar.