Kategorier
Bostäder

Kv Barnmorskan

Kv BARNMORSKAN, ENSKEDE, STOCKHOLM

Beställare:

Husab AB

Beskrivning:

Nybyggnad av 13 stycken radhus som infill­projekt i gränszon mellan äldre lummigt villa­område och 70-tals bostads­kvarter.
Husen är byggda med lätt­betong­block utan tät­skikt och med själv­drags­ventila­tion. Området blev belönat av Stockholms Stad som Årets Stockholmsbyggnad 2011.