Kategorier
Kontor

ELECTA

ELEKTA, STOCKHOLM

Beställare:

Elekta AB

Beskrivning:

Ombyggnad och inredning av huvud­kontor för Elekta.
Interiören med synliga instal­lationer och karaktärs­skapande möbler har hämtat sin inspi­ration i mötet mellan högtekno­logiskt spjut­spets­företag och indust­riell till­verkning i världsklass.