Kategorier
Kontor

RYSKAPOSTEN

RYSKA POSTEN, STOCKHOLM

Beställare:

Fastighets AB Stettin

Beskrivning:

Ombyggnad och inredning av nytt huvud­kontor för Ryska Posten, ca 3.100 m2.
Inredningen gestaltad för att åter­spegla ett ungt och krea­tivt företag i bud- och service­branschen. Projektet utfört i samarbete med Vida Arkitekt­kontor och blev nomi­nerat till Guld­stolen 2014 för bästa inredning i Sverige.