Kategorier
Kontor

Kv APELSINEN

Kv APELSINEN, SOLNA STRAND

Beställare:

AREIM och Humlegården AB

Beskrivning:

Ombyggnad samt generell upp­­rust­ning av kontors­­fastighet, totalt ca 24.000 m2.
Arbetet har om­fattat allt från yt­tre till inre om­­gestalt­ning – bl.a om­gestal­tade fasader, om­­gestal­tad entré och kom­­munika­tions­­stråk inom fastig­­heten samt där­efter skis­­sning och projek­t­ering för samt­­liga hyresgäst­anpassningar.