Kategorier
Kontor

Kv Aprikosen

Kv APRIKOSEN, SOLNA STRAND

Beställare:

Humlegården AB

Beskrivning:

Ombyggnad samt generell upp­rust­ning av kontors­fastig­het, totalt ca 13.000 m2.
Arbetet har omfattat allt från yttre till inre om­gestalt­ning – bl.a om­gestal­tade ent­réer av fd last­intag, om­gestal­tade fas­ader på bot­ten­våning­arna samt skis­sning och projek­tering för samt­liga hyresgäst­anpassningar.