Kategorier
Kontor

Kv Hästen

Kv HÄSTEN, STOCKHOLM

Beställare:

AP Fastigheter AB (Vasakronan)

Beskrivning:

Om- och påbyggnad samt gene­rell upp­rust­ning av kontors­fastig­­het, totalt ca 4.500 m2.
Arbetet har omfattat allt från yt­tre till inre om­gestalt­ning – bl.a på­byg­gnad med två kontors­plan, om­­gestal­tade fasader och entré samt projek­te­ring för samt­liga hyresgäst­anpassningar.