Kategorier
Offentliga miljöer

Västberga allebroar

VÄSTBERGA ALLÉBROAR, STOCKHOLM

Beställare:

Trafikkontoret Stockholm

Beskrivning:

Utformning av två nya båg­broar över bil­led och stambanan.
De två broarna länkar sam­man två söder­förorter. De dyna­miska konstruk­tionerna ger ett både robust och lätt ut­tryck. Broar­nas kulör­tema är häm­tade från terminal­områdets mil­jöer. Belys­ningen ut­for­mad att ge ex­tra nerv åt anläggningen.