Kategorier
Offentliga miljöer

Västberga Allébroar-old

Västberga Allébroar

Dynamisk anläggning länkar samman olika miljöer

Beställare:Trafikkontoret Stockholm
Uppdrag:Gestaltning av två nya broar för bil-,gång-, och cykeltrafik
Plats:Stockholm, Västberga

De två bågbroarna länkar sam­man två söder­för­orter. De dynamiska konstruk­tionerna ger ett både robust och lätt uttryck. Broarnas kulör­tema är hämtade från terminal­områdets miljöer. Belysningen ger extra nerv åt anläggningen.

 


 
Kategorier
Offentliga miljöer

Bergrumsgaraget

Bergrums­garaget

För första gången står ett garage som vinnare av ROT-priset

Beställare:JM AB
Uppdrag:Omvandling av lager till garage
Plats:Stockholm

De cirka tusen parkerings­platserna är upp­delade i två skepp där betong­pelarna fått en karaktär­istisk kulör för varje del. Den djupa cerisa och den ljusa gröna lyser upp de annars gråa berg­rummet. In och ut­farten i berget har fått en drama­tiskt blå belysning.

 

Kategorier
Bostäder

HUS KD-old

HUS KD

Stora rumsligheter på liten yta

Beställare:Privat
Uppdrag:Nybyggnation fritidshus
Plats:Öland

Huset är ut­sträc­kt på läng­den med en entré på mit­ten. Det blir en natur­lig upp­del­ning av en pri­vat del och en pub­lik. Betong­ens gråa färg och hus­ets form rim­mar väl med om­givning­ens grånade ladugårdar.